Cultuur snuiven

Wie Waddenland Groningen zegt, zegt eeuwenoude kerken en borgen. De vier museale borgen zijn regelmatig geopend voor het publiek. De bezoeker krijgt een indruk van het goede leven van de eigenaar die zijn zomerresidentie in een bij zijn status passende stijl had ingericht. De overige 12 borgen zijn voor een deel toegankelijk. Sommige zijn restaurant of bieden de mogelijkheid tot overnachting. 

Tuinliefhebbers komen zeker aan hun trekken. De borgen hebben alle een tuin die de moeite van een bezoek zeker waard is.

Ook veel kerken zijn toegankelijk. Soms zijn de kerken gedurende de dag open, zoals die in Zeerijp en Vierhuizen, bij anderen hangt een bordje met het sleuteladres. Veel van deze fraaie dorpskerken beschikken overeen orgel van naam en faam. Op Open Orgel Dag, iedere tweede zaterdag van juni, is het mogelijk op aanvraag een orgel te bespelen. Het is dan tevens Open Toren Dag: torens in de hele provincie staan dan open voor het publiek. Vanaf de toren heeft men een schitterend uitzicht over de landerijen.

In opdracht van het Museumhuis is van alle zestien Groningen borgen de bouwgeschiedenis beschreven.
Bouwgeschiedenis Groninger borgen

Op Borgtocht
Een tocht langs borgen en hun tuinen.

De geschiedenis van de borgen in een notendop:

Allersmaborg

Ekenstein

Ennemaborgh

Ewsum

Fraeylemaborg
Huis te Wedde

Menkemaborg

Nienoord
Piloersemaborg

Verhildersum

 

Interview met J.W. Kok, voorzitter van de Burcht te Wedde

Audioguide Fraeylemaborg