Wandelen

Rondwandeling Zoutkamp
Voor Zoutkamp is een wandeling samengesteld, die u voert langs alle wetenswaardigheden van het dorp. De wandeling, onder leiding van een gids, duurt 1,5 à 2 uur afhankelijk van het weer. Start en einde bij de oude kerk. De minimale groepsgrootte is 8 personen en de maximale 25 personen.

Kosten
€ 25,00 per groep.

Boeken
Voor boekingen kunt u contact opnemen met Annelies van den Heuvel
0595-785134 of annelies@visserijmuseum.com


Zoutkamp is meer dan alleen visserij. Ooit begon het zijn bestaan als vesting ter verdediging van de stad Groningen (80 jarige oorlog) aan de monding van het Reitdiep. In de 18e eeuw wordt de vesting verlaten. Daarna komen vissers uit Schiermonnikoog die daar niet meer kunnen bestaan vanwege de ondiepe haven. Vanaf dat moment bloeit Zoutkamp op als vissersdorp. Tot in 1969 de Lauwerszee werd afgesloten en de vloot zich verplaatste naar Lauwersoog.
Sporen van de geschiedenis zijn voor kenners zichtbaar, laat u daarom meevoeren door een gids.

Van de vesting, die is aangelegd in het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is weinig meer zichtbaar. Bij de herinrichting van het dorp zijn enkele kleine gedeelten gereconstrueerd, zoals een gedeelte van de gracht bij de Spuistraat en een deel van een bastion op de hoek van het kerkhof, bij de Grachtstraat. Ook de hervormde kerk staat op een bastion. Een duidelijke herinnering aan de vesting is het huis aan de oostzijde van de Reitdiepsluis waarop de naam ‘De Batterij’ prijkt. Vrijwel de gehele structuur van de vesting is nog aanwezig. U wandelt met een gids langs de grenzen van de oude vesting.

In de l8e en 19e eeuw vestigden zich vissers in Zoutkamp. Na een opleving als vesting in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813), toen een Engelse aanval dreigde, raakten de verdedigingswerken in verval. Zoutkamp deed het inmiddels goed als dorp aan het Reitdiep bij de Lauwerszee. Een teken daarvan was de stichting van een eigen hervormde kerk in 1836. De visserij nam in betekenis toe en er volgde ook industrie, zoals kalkovens. Zoutkamp bleef een levendig vissersdorp tot de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. Bij veel vissers hing op de dag van de afsluiting de vlag halfstok. Er kwam weliswaar een fraaie haven met veel faciliteiten op Lauwersoog voor in de plaats, maar menig Zoutkamper betreurde de afsluiting. Al vanaf de jaren zestig  verdwenen talloze vissershuisjes. Een groot deel ervan werd gesloopt, een flink aantal kreeg een tweede leven in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Ook in Zoutkamp zelf herinnert gelukkig nog veel aan de visserij. Zo is het Visserijmuseum gevestigd in de oude betonningsloods, is de oude visafslag verborgen in de jachtwerf en is er nog een klein onopvallend straatje waar de sfeer van het vroegere vissersdorp geproefd kan worden. De gidsen laten u dat zien.