Persmap

In 2006 initieerde het Museumhuis Groningen Waddenland Groningen. Het Museumhuis wil met Waddenland  samenhangende, sterke en duurzame presentaties realiseren, waarbij de erfgoedinstellingen, bewoners en bedrijven in Noord Groningen nauw met elkaar samenwerken om met een gemeenschappelijke aanpak een groter publiek te bereiken dan tot nu toe door de afzonderlijke erfgoedinstellingen wordt bereikt. Zo wordt Noord Groningen meer als een geheel ervaren, waarvoor men graag naar het gebied wil komen om daar een paar dagen te verblijven.

Van juli 2008 tot mei 2011 gaf het Museumhuis de digitale nieuwsbrief Coupure uit. Sinds mei 2011 wordt nieuws over Waddenland Groningen ondergebracht in de nieuwe digitale nieuwsbrief Erfgoedloper. Erfgoedloper is een gezamenlijke nieuwsbrief van het Museumhuis Groningen en het Groninger Molenhuis. Omdat onze organisaties intensief samenwerken, hebben wij gemeend dat het handiger is om de diverse nieuwsbrieven te integreren tot één nieuwsbrief zodat al onze relaties in één keer worden geïnformeerd over onze activiteiten.

Aanmelden voor Erfgoedloper kan telefonisch of per e-mail: info@museumhuisgroningen.nl. De Erfgoedloper kunt u aantreffen op de site van het Museumhuis: www.museumhuisgroningen.nl of van het Molenhuis www.groningermolenhuis.nl.

De oude nieuwsbrieven Coupure kunt u nog steeds raadplegen:

Coupure 11
Coupure 12

Coupure 13
Coupure 14
Coupure 15

Nummer 16.

In de pers verschenen artikelen rond Waddenland Groningen / Stichting Verdronken Geschiedenis
Expeditie SVG 06-11-10.pdf
[DvhN 08-11-10]